Sitemap

Sitemap


Ελληνικά
Português
Italiano
English
Ελληνικά

Μονοπάτια μέσα στον λαβύρινθο της ιστοσελίδας…

Όπως συμβαίνει γενικά, έτσι και ο κόσμος της Έμιλυ Γκρέκο είναι αρκετά περίπλοκος. Κανένας φόβος.! Ιδού ο μίτος της Αριάδνης.

Πατώντας το About her world μπορείte να μάθετε ποια είναι η Έμιλυ Γκρέκο, πού ζει και κινείται, τι κάνει και με ποιον παρέα. Μπορείτε επίσης να θέλετε να ανακαλύψετε τα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου, Cabo Verde islands, να μάθετε για την ομάδα της The Crew ή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας Contact Us.

Βρείτε όλες τις αναρτήσεις κάτω από το Blog το κομμάτι της ιστοσελίδας όπου χτυπάει η καρδιά του κόσμου της Έμιλυ Γκρέκο. Ενός κόσμου που εκτυλίσσεται, σιγά – σιγά, μέσα από την ιστοσελίδα και χτυπά, διακριτικά, την πόρτα της καρδιάς και του μυαλού σας. Για να εντοπίσετε τις αναρτήσεις που σας ενδιαφέρουν, πατήστε τις επιλογές από την λίστα με όλες τις «κατηγορίες» Categories που βρίσκετε στα δεξιά του υπολογιστή σας ή στο κάτω μέρος του smartphone πάντα κάτω από το Blog.

Η Έμιλυ Γκρέκο και οι φίλοι της είναι “πολύγλωσσοι”, έτσι, οι αναρτήσεις μας γίνονται σε διαφορετικές γλώσσες και δεν έχουν απαραίτητα μεταφραστεί. Ως εκ τούτου, στην περιοχή Posts/Language Δημοσιεύσεις/Γλώσσα, κάνοντας κλικ στη γλώσσα που προτιμάτε (Ελληνικά, English, Italiano και Português) μπορείτε να βρείτε όλες τις αναρτήσεις που έγιναν σε αυτή τη γλώσσα. Πατώντας Stories archive μπορείτε να βρείτε τις αναρτήσεις κατά ημερομηνία.

Πατώντας Storytelling / Μυθοπλασίες θα μπείτε στις λογοτεχνικές αναρτήσεις της Έμιλυ Γκρέκο, είτε συγγραφικές Pen-writing είτε σε Multi-media. Αντίθετα, πατώντας Real Life θα μπείτε στον κόσμο της Επικαιρότητας. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το Πράσινα Νησιά, τους καλλιτέχνες, τα εστιατόρια, τους απλούς ανθρώπους, πατήστε Cabo Verde. Για προσεγγίσεις πάνω στην παγκοσμιοποίηση, πατήστε Thinking Globally. Για νέα και ιδέες από την βάση πατήστε Acting Locally. Στο Focus καλούμε την προσοχή σας σε ένα επίκαιρο θέμα.

Κάντε την ιστοσελίδα δική σας! Μπείτε στο Forum ως επισκέπτης ή διαμεσολαβητής για συμμετοχή σε συζητήσεις – οδοιπορικά στ’ αχνάρια της υπαρξιακής ταυτότητας.

Português

O Fio de Ariadne

Como acontece com todos, também o mundo de Emily Greco é bastante complexo. Nada a temer! Aqui está um caminho através do Labirinto…

Clique About her World para ver o mundo de Emily Greco, o que ela faz, onde e com quem. Você também pode descobrir as ilhas de Cabo Verde, a nossa equipe The Crew ou como entrar em contato connosco Contact Us.

Você encontrará todos nos “posts” no Blog, o coração pulsante do mundo de Emily Greco que se revela sob os nossos olhos, batendo, discretamente, na porta do coração e da mente. À direita do seu computador ou na parte inferior do seu telemóvel, você encontrará Categories para identificar os posts que lhe interessam.

Emily Greco é uma “poliglota”, portanto os nossos posts originais vêm em diferentes idiomas que não são necessariamente traduzidos. Deliberadamente, não usamos traduções do Google porque sabemos que, às vezes, “Tradutor é Traidor”. Não se preocupe, em Posts/Language encontra-se uma lista de idiomas (Ελληνικά, English, Italiano e Português). Ao clicar na sua língua preferida, você encontrará todos os posts originais nesse idioma. Você pode procurar os posts, também através do arquivo cronológico Stories archive.

Clique em Storytelling / Μυθοπλασίες para descobrir fragmentos do mundo imaginário da Emily Greco, seja em narrativa Pen-writing ou em Multi-media. Ao clicar em Real Life abre-se o mundo da atualidade. Thinking Globally abre uma janela para o mundo global, mas mesmo que a Emily Greco seja uma cosmopolita, tudo nasce e se mete em prova no terreno, localmente Acting Locally. Também pode-se aprender mais sobre as ilha que compõem a República de Cabo Verde, a vida do dia-a-dia, os seus artistas, restaurantes, a sua gente. Focus é dedicado aos tópicos atuais que consideramos importantes.

Faça seu, este site! Participe no Forum como convidado ou facilitador em bate-papos e discussões sobre viagens e descobrimentos, na busca da identidade existencial.

Italiano

Il filo d’Arianna

Come per tutti, anche il mondo di Emily Greco è piuttosto complesso. Niente paura! Ecco un sentiero attraverso il labirinto…

About her world per uno sguardo nel mondo di Emily Greco, quello che fa, dove e con chi. Potrete anche scoprire le isole di Cabo Verde islands, la nostra squadra The Crew o come contattarci Contact Us.

Troverete tutti i “posts” cliccando Blog, il cuore pulsante del mondo di Emily Greco che si svela sotto gli occhi, bussando, con discrezione, alla porta del cuore e della mente. Sulla destra del vostro PC o nella parte inferiore dello smartphone, si trovano tutte le categorie Categories per poter identificare i posts che interessano.

Emily Greco è una “poliglotta”, quindi i nostri posts originali vengono in diverse lingue che non necessariamente sono tradotte. Deliberatamente, non usiamo traduzioni Google perché si sa che qualche volta, “Traduttore é Traditore”. Niente paura, sotto Posts/Language si trova un elenco di lingue (Ελληνικά, English, ItalianoPortuguês). Cliccando su quella preferita, troverete tutti i posts originali in quella lingua. Potete fare la ricerca dei posts, anche attraverso gli archivi cronologici Stories archive.

Cliccare Storytelling / Μυθοπλασίες per scoprire frammenti del mondo immaginario di Emily Greco, sia in narrativa Pen-writing che in Multi-media. Invece, cliccando Real Life si apre il mondo dell’attualità. Thinking Globally apre una finestra sul mondo globale, ma anche se Emily Greco è una cittadina del mondo, tutto si cala sul territorio Acting Locally. Potete anche saperne di più su Cabo Verde, la vita quotidiana, gli artisti, i ristoranti, le persone. In Focus argomenti di attualità che riteniamo di rilievo.

Rendi questo sito tuo! Partecipa al Forum come ospite e dibattiti di tutti noi, viaggiatori nella perenne ricerca dell’identità esistenziale.

English

Emily’s Greco thread. A Path Through the Labyrinth…

Just as for everyone else, Emily’s Greco world is a quite complex one. No fear! Here is a Path Through the Labyrinth…

Under About her world you may know about her, what she does, where, and with whom. You may also want to discover about Cabo Verde islands and about her team The Crew or you can find out how to Contact Us.

Find all posts under Blog, where it beats the heart of Emily’s Greco world as unfolds under your eyes, knocking on the door of your heart and mind. On the right of your PC or at the bottom of your smartphone, you find all the Categories that may help you seize the posts you are interested in.

Emily Greco is a “polyglot”, so, our original posts are coming in different languages and are not necessarily translated. Therefore, under Posts/Language clicking on the language you prefer (Ελληνικά, English, Italiano and Português) and you can find all posts published in that language. Your also find Stories archive helping you seize posts by date.

Under Storytelling / Μυθοπλασίες you find samples of Emily’s Greco imaginary world, either in Pen-writing or in Multi-media. Instead, under Real Life you can find News e Tips from the ground Acting Locally or to know more about Cabo Verde, the day-by-day life, the artists, the restaurants, the people, or to open doors Thinking Globally on the big issues of our global world. Under Focus we call your attention on a currently key topic.

Make our site yours! You are highly encouraged to join us in our Forum as a guest or a facilitator for chats and debates that hopefully unfold in our path in search of the existential identity.